You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.most.go.th/eservice
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

งาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค เริ่มต้นขึ้นที่แรก ! ศรีราชา จ.ชลบุรี Eastern Rise งานดีๆสำหรับคนที่สนใจธุรกิจ Startup

งาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค เริ่มต้นขึ้นที่แรก ! ศรีราชา จ.ชลบุรี Eastern Rise งานดีๆสำหรับคนที่สนใจธุรกิจ Startup

    งาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค เริ่มต้นขึ้นที่แรก ! ศรีราชา จ.ชลบุรี Eastern Rise งานดีๆสำหรับคนที่สนใจธุรกิจ Startup ไม่ควรพลาด ภายในงานพบกับกิจกรรม มากมาย เช่น การจัดเสวนาในหัวข้อ Sriracha Innovation District การPitching เพื่อชิงเงินรางวัล รวมทั้งกิจกรรม DRONE RACING และSta...

Read more

One Day Camp กับ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

One Day Camp กับ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

      พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. จัดค่าย One Day Camp แบบ 1 วัน สำหรับน้อง ๆ ป.1 - ป.6 ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่เน้นด้านการสื่อสาร คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์...

Read more

สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปี 2560

สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปี 2560

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP)เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...

Read more

การแข่งขันนักพัฒนา Web Application with GISTDA Portal 2017

การแข่งขันนักพัฒนา Web Application with GISTDA Portal 2017

      นิสิต/นักศึกษา ที่มีความสามารถอย่าเก็บเอาไว้ จัดทีมแล้ว มาคว้ารางวัลได้เลยสำหรับภาคเหนือ / ภาคเหนือตอนล่าง /ภาคตะวันออก หมดเขต รับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นี่แล้วนะครับส่วนภาคอื่นๆ รายละเอียดตามภาพครับสมัครและศึกษากฎกติกาออนไลน์ได้ที่https://arcg.is/1OuDPCสอบถามรายละเอียดเพิ่ม...

Read more

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ       ผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคกลาง เป้าหม...

Read more

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ครึ่งปีแรก 2560 อนุมัติคูปอง 381 ราย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่สากล

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ครึ่งปีแรก 2560 อนุมัติคูปอง 381 ราย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่สากล

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลัง 6 หน่วยงานในสังกัด แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอปในรอบ   6  เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  587 ราย ผ่านการอนุมัติคูปองแล้ว  381 ราย พร้อมเดินหน้าโครงการครึ่งปี...

Read more

สวทน. โต้โผจัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” เปิดเวทีเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร แบบครบวงจร

สวทน. โต้โผจัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” เปิดเวทีเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร แบบครบวงจร

       24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน “Talent Mobility for Food Inno  vation 2017” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 256...

Read more

ฟู้ดอินโนโพลิส เนื้อหอม สื่อมวลชน นักการทูต ทั่วโลก ร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมโครงการรวม 80 ชีวิต หวังผลักดันประเทศไทยสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาค

ฟู้ดอินโนโพลิส เนื้อหอม สื่อมวลชน นักการทูต ทั่วโลก ร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมโครงการรวม 80 ชีวิต หวังผลักดันประเทศไทยสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาค

       27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอัลมีรอซ /  กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลีส ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27-...

Read more

สดร. ผนึกกำลังสถาบันไทย-เยอรมัน เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง หวังไทยสร้างเครื่องมือเองได้ในอนาคต

สดร. ผนึกกำลังสถาบันไทย-เยอรมัน เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง หวังไทยสร้างเครื่องมือเองได้ในอนาคต

            (ซ้าย) คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผอ.สถาบันไทย-เยอรมัน และ (ขวา) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผอ.สดร.         ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง สดร. กับ สถาบันไทย—เยอรมัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560          ...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

 

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 100 guests and 2 members online

345751
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
125
251
681
3418
345751

Free business joomla templates