บริการข้อมูลเทคโนโลยี

ขอบเขตการให้บริการ บริการข้อมูลเทคโนโลยี เป็นบริการหนึ่งในแผนงานโครงการคลีนิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชุม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษา ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่พี่น้องประชาชนในชุมชน ลักษณะเป็นการบริการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP, SME บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลตามความต้องการ
 

 
ขั้นตอนการบริการข้อมูลเทคโนโลยี

 

 
เอกสารประกอบ - การบริการข้อมูลเทคโนโลยี - แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี document | pdf
- รับเรื่อง-ส่งต่อข้อมูลเทคโนโลยี
- คลีนิกเทคโนโลยี
- สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี
- เว็บไซต์เครือข่ายเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานที่ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลคลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ 02-333-3917 , 02-333-3918
โทรสาร 02-333-3931
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.most.go.th/eservice

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

388517
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
19
235
993
3036
388517

Free business joomla templates