รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ขอบเขตการให้บริการ เป็นการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งความประสงค์เรื่องที่จะร้องเรียน ณ ศูนย์บริการร่วม กรอกรายละเอีบดเรื่องร้องเรียนลงแบบฟอร์มร้องเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม จะประสานเรื่องร้องเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินงานต่อ ไป


ขั้นตอนการขอรับบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน

เอกสารประกอบง การขอรับบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน
แบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน กรณีร้องเรียนทั่วไป document | pdf


หน่วยงานที่ติดต่อ ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของ วท.
สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
Call center 1313
โทรสาร 02-333-3880
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.most.go.th/eservice

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 25 guests and no members online

395214
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
150
251
508
2688
395214

Free business joomla templates