ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัยไทย
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
สืบค้นข้อมูล โครงการวิจัย นักวิจัย บทคัดย่องานวิจัย สิทธิบัตร วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย
 
 
 

ฐานข้อมูลงานวิจัย สทอภ.
(สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
ข้อมูลงานวิจัย เป็นการเก็บรวบรวมเฉพาะงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจาก วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ วารสาร และการประชุมวิชาการต่างๆ
 
 
 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ให้บริการสืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย Online สามารถเลือกสถาบันและปีที่ต้องการสืบค้น สืบค้นได้ทั้งหัวข้อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 
 
 

ฐานข้อมูลวิจัยด้านวัสดุ
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวัสดุ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้ง หนังสือ บทความ วารสาร นักวิชาการ รวมถึงพจนานุกรมทางด้านวัสดุศาสตร์
 
 
 

ฐานข้อมูลวิจัยแสงซินโครตรอน
(สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน))
ฐาน ข้อมูลวิจัยแสงซินโครตรอน โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สืบค้นข้อมูลจากสื่อ หนังสือ แฟ้มคอมพิวเตอร์ แผนที่ เทปบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สื่อผสม และ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 

 

Last Updated on Friday, 30 November 2012 16:47

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 19 guests and no members online

395208
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
144
251
502
2682
395208

Free business joomla templates