You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้โครงการพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริ

14695518 1793267554256528 1184341819152762739 n

ตลอด 70 ปี กับ 4,596 โครงการพระราชดำริ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศของเรา ทรงได้รับการขนานนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก จากความตั้งใจ ความรัก และความเมตตาที่ทรงมอบให้แก่ประชาชนของท่าน ตลอดรัชสมัยการครองราชย์ 70 ปี ของพระองค์ ได้ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ เมื่อรวมกับพระบรมวงศ์อีก 6 พระองค์แล้ว โครงการพระราชดำริมีมากถึง 4,596 โครงการทั่วประเทศไทย!
     นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการคิดค้นทฤษฎี การจัดการ และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับด้านทรัพยากรน้ำนั่นเอง โดยโครงการพระราชดำริกว่าครึ่งของพระองค์ล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎร การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
      โครงการพระราชดำริที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดีมีอยู่มากมาย เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการชั่งหัวมัน โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ เป็นต้น โดยมีหลายโครงการสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม คลิก: http://tatic.tourismthailand.org/

Last Updated on Tuesday, 01 November 2016 13:29

Free business joomla templates