You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์อพวช. จับมือ สสวท. และ Museum of Science , Boston จัดสัมมนาฝึกทักษะ "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย"

อพวช. จับมือ สสวท. และ Museum of Science , Boston จัดสัมมนาฝึกทักษะ "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย"

16142765 1279136205500142 6181272356569201358 n

 

สัมมนาสะเต็ม - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ Museum of Science , Boston จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย" STEM Education for Informal Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ของ อพวช. โดยมี Ms.Nia P.Keith และ Ms.Katy Hutchinson สองวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดหลักสูตรด้านสะเต็มศึกษา จาก Museum of Science Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

ที่มา : http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6000:2017-01-20-10-08-41&Itemid=104

Last Updated on Thursday, 09 February 2017 13:49

Free business joomla templates