You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Innovative Startup @ University

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Innovative Startup @ University

16864885 1539852982691700 250944259399387720 n

            Startup Thailand กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญคณาจารย์ที่สอนวิชาผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Innovative Startup @ University เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน Startup และการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะจัดครั้งแรกระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม นี้ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการลงทะเบียนตามภาพครับ

ที่มา : https://www.facebook.com/NIA-National-Innovation-Agency-Thailand-197893846914616/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Last Updated on Wednesday, 01 March 2017 14:22

Free business joomla templates