You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์สดร. ผนึกกำลังสถาบันไทย-เยอรมัน เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง หวังไทยสร้างเครื่องมือเองได้ในอนาคต

สดร. ผนึกกำลังสถาบันไทย-เยอรมัน เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง หวังไทยสร้างเครื่องมือเองได้ในอนาคต

loj

            (ซ้าย) คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผอ.สถาบันไทย-เยอรมัน และ (ขวา) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผอ.สดร.

        ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง สดร. กับ สถาบันไทย—เยอรมัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

fdvhgrt

             พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันไทย-เยอรมัน

               เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือสถาบันไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ผนึกกำลังเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร หวังพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ด้วยตนเองในอนาคต

     รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สดร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เช่น กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ณ หอดูดาวแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติควบคุมระยะไกล ณ หอดูดาวที่สำคัญของโลก กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด 40 เมตร เป็นต้น การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ดาราศาสตร์ จำเป็นต้องต้องใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงหลายสาขา เราตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรให้คนไทยเก่งด้านเทคโนโลยี โดยที่ไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ สามารถพัฒนาโครงการใหม่ ๆ สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง สดร. กับ สถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งจะร่วมมือกันพัฒนาอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับงานด้านดาราศาสตร์ พัฒนาบุคลากรด้านช่างเทคนิคและวิศวกรรมให้มีความชำนาญและมีศักยภาพ เป็นเวทีสร้างคนเก่งด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย

     คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตอัตโนมัติ มีภารกิจหลัก คือการพัฒนาคนและเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ลักษณะการสร้างเทคโนโลยีของสถาบันฯ เน้นการใช้เป็น ใช้เก่ง ซ่อมเอง ดัดแปลง และสร้างเองได้ในอนาคต การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนช่วยด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสองสถาบัน ร่วมกันสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบควบคุมและบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ สถาบันไทย-เยอรมันเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของไทย ทั้งด้านบุคลากรและทางเทคนิคดาราศาสตร์ให้เข้มแข็งในระดับสากล

     พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

 

ที่มา:

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

Last Updated on Saturday, 01 April 2017 12:07

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 48 guests and one member online

395282
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
218
251
576
2756
395282

Free business joomla templates