You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทย

โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทย

โครงการคดเลอกผลตภณฑเครองสำอางไทย1

ปัจจุบันเรื่องความสวยความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเรื่องที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญซึ่งไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะ ผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายในสังคมไทยปัจจุบัน ก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้ดูดีไม่แพ้ผู้หญิง ตลาดเรื่องความสวยความงามและสุขภาพ จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ซึ่งรัฐพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยมีมูลค่าส่งออก ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า นั่นหมายความว่า จะต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องปีละ 10% ซึ่งไม่น่าจะยากเกินความสามารถของผู้ประกอบการไทย เพราะปัจจุบันสินค้าไทยออกไปตีตลาดในต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงโด่งดังแล้วมากมาย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและหลายประเทศในเอเชียขณะที่ ตลาดในประเทศ แบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการไทยก็สามารถขึ้นมาเทียบชั้นแข่งกับแบรนด์ จากต่างประเทศ ได้ไม่แพ้ ทั้งนี้ข้อมูลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้
รายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย...
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทย ...
ขั้นตอนการสมัคร
- ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.60 - 15 มิ.ย. 60 เวลา 17.00 น.
- ประกาศผลการคัดเลือกคุณสมบัติตามข้อกหนดเบื้องต้น ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 ก.ค. 60
วิธีการสมัคร
1. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/IKZNwkBJZBQ4o9HV2
2. จัดส่งเอกสารใบสมัครทางอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทางไปรษณีย์ไปยัง "ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารมิว ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" ตามเอกสารแนบด้านล่าง
เอกสารแนบ
1. ระบุสาระสำคัญที่มีผลต่อการส่งเสริมความงาน อย่างน้อย 1 ชนิด พร้อมระบุความสำคัญต่อความงามพอสังเขป
2. แนบข้อมูลการละลาย (solubility) และสารตัวทำละลาย
3. ข้อมูลการเก็บรักษา เพื่อใช้ประกอบการเตรียมการทดสอบ
4. หากมีแผนธุรกิจแนบมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมร ประดับทอง โทร. 0-2644-5499 ต่อ140 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ที่มา:http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/631

Last Updated on Thursday, 01 June 2017 17:08

Free business joomla templates