You are here: หน้าหลักภาพกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560

20170817 121232

20170819 102309

20170819 104620

20170822 104321

20170827 104200

20170827 114507

     เมื่อวันที่  17 - 27 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอิมเเพค ฮอลล์ 2-8 อิมเเพค เมืองทองธานี โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ สส.ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บริการคำปรึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการร่วม วท. และรายละเอียดในงานแก่ผู้เข้าชมในครั้งนี้

Last Updated on Friday, 27 October 2017 15:36

Free business joomla templates