You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561
ร่วมเรียนรู้และเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561
ภายใต้แนวคิด
"นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย"
งาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ เต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ และหวังให้เด็กไทยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0" โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ScienceAvenueProfile

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/scienceavenue/

Last Updated on Sunday, 14 January 2018 14:52

Free business joomla templates