You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญน้องเยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4

ขอเชิญน้องเยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4

1514531207135

ขอเชิญน้องเยาวชนอายุ 15-18 ปี
เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4
สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในอนาคต
ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561
ณ Space Krenovation Park (SKP) จังหวัดชลบุรี
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 26 ก.พ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม http://learn.gistda.or.th/gsc4/

 

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 13:44

Free business joomla templates