You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร

การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร

       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่งาน "การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร" ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

agenda

ที่มา : http://www.tistr.or.th/tistr/

Last Updated on Monday, 19 February 2018 15:36

Free business joomla templates