You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ค่าย Young Doctor Explorer Camp (รุ่นที่ 1) ตอน การกู้ชีพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลให้เด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ค่าย Young Doctor Explorer Camp (รุ่นที่ 1) ตอน การกู้ชีพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลให้เด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

29356597 2061675567181712 7321786167177773056 n

         เปิดรับสมัคร เยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 10-18 ปี ขึ้นไป ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กิจกรรมค่าย Young Doctor Explorer Camp (รุ่นที่ 1) โดยความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) และ สถาบัน Brain Adventure Camp ค่ายนี้จะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะสำหรับการช่วยชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อช่วยแนะแนวทางให้กับนักเรียนได้เกิดความเข้าใจถึงเนื้อหาในบางส่วนที่จะได้เรียนรู้ อาชีพและการปฏิบัติงานในอนาคตหากสนใจศึกษาต่อในสายวิชาชีพนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง
• วันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2561 (ค่าย 2 วัน/ ไป-กลับ /เสาร์และอาทิตย์)
• ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ พญาไท เขตปทุมวัน กทม.
หมายเหตุ เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) ลงสถานีสามย่าน ออกประตู 2
เนื้อหาอบรม
1. จะเป็นการปฐมพยาบาลทั่วไป
2. หลักการการกู้ชีพเบื้องต้น
3. การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
4. การช่วยเหลือสิ่งแปลกปลอมติดที่หลอดลมทั้งเด็กและผู้ใหญ่
5. การช่วยเหลือผู้ป่วยลมชัก
6. การปฐมพยาบาลผู้ที่กินสารพิษหรือสัมผัสสารพิษชนิดต่างๆ
7. การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ฯลฯ
8. โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทำจริงกับหุ่นและจากการจำลองสถานการณ์ต่างๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณขนิษฐา (อร) โทร 088-644-5685
คุณทิพากร(แตน) โทร 081-820-1110
ที่มา : https://www.facebook.com/NSMScienceSquare/photos/

 

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 10:40

Free business joomla templates