You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมเปิด "สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร" อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนร่วมเปิด "สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร" อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden)
"มนุษย์จะอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้จริงหรือ?"
          6 เมษายนนี้...มาร่วมสำรวจอาณานิคมบนดาวอังคารไปด้วยกัน เพื่อค้นหาคำตอบ และเพื่อนต่างดาวในจักรวาลที่กว้างใหญ่ ผ่านที่ตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารที่จำลองบรรยากาศสวนเสมือนพื้นผิวดาวอังคารที่มีลักษณะคล้ายทะเลทราย ซึ่งมีอาคารวิจัยตั้งเป็นศูนย์ทดลอง พร้อมทั้งจำลองโรงเรือนปลูกพืชบนดาวอังคาร ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

poster 4

ที่มา : https://www.gistda.or.th/main/th/node/2416

 

Last Updated on Tuesday, 03 April 2018 13:04

Free business joomla templates