You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์จิสด้าเปิดเวทีค้นหา Space Brand Ambassador

จิสด้าเปิดเวทีค้นหา Space Brand Ambassador

space brand ambassador

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า
เปิดเวทีชวนเยาวชนไทยร่วมแสดงความสามารถในการเผยแพร่เรื่องราวจาก Space Inspirium
กับโครงการ
"Space Brand Ambassador 2019 "
ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

จิสด้าเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศมาโดยตลอด และในปีนี้จึงมีแนวคิดที่จะจัดประกวดยุวฑูตของ Space Inspirium ภายใต้ชื่อ " Space Brand Ambassador 2019" ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 13-20 ปี จากทั่วประเทศที่มีใจรักได้แสดงความสามารถนำเสนอเรื่องราวจากแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างแพร่หลายและทั่วถึง โดยจะมีการคัดเลือกเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 คน เพื่อเข้ามาแข่งขันในการเป็น Brand Ambassador ถ่ายทอดองค์ความรู้กับเรา ณ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งตลอดเวลาการทำกิจกรรมน้องๆ จะได้มีโอกาสในการนำเสนอกระบวนการคิดพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้เป็นรูปแบบในการสื่อสารให้มีความเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ Space Inspirium ต่อไป
สำหรับน้องๆ เยาวชนไทยที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ว ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2561
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-491682 /082-3453491 แล้วพบกันนะครับ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 11:46

Free business joomla templates