You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์27-28 ก.ค. นี้ สดร. ชวนจับตา 3 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ดาวอังคารตรงข้ามดวงอาทิตย์ – จันทรุปราคาเต็มดวง - ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปี

27-28 ก.ค. นี้ สดร. ชวนจับตา 3 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ดาวอังคารตรงข้ามดวงอาทิตย์ – จันทรุปราคาเต็มดวง - ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปี

pr20180720 1 01

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Last Updated on Tuesday, 24 July 2018 12:41

Free business joomla templates