You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทย

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทย

36730232 1843623139057161 1230356148591263744 n

                     แม้ประเทศไทยจะมีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์กันเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่าเราได้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายหลายด้าน ชาว Thai Nuclear Club รู้กันไหมว่า ประเทศของเรานำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ผ่านการตรวจรังสี ด้านสุขภาพและการแพทย์ นำไปใช้ในภาคการศึกษาวิจัยต่างๆ ไปจนถึงบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ เมื่อเป็นดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อประเทศไทยไม่น้อยเลยทีเดียว
                    ที่มา : https://www.facebook.com/thainuclearclub/ Thai Nuclear Club นิวเคลียร์เปลี่ยนโลก

Last Updated on Wednesday, 15 August 2018 15:34

Free business joomla templates