You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมงาน GISTDA Innovation 2018

ขอเชิญชวนร่วมงาน GISTDA Innovation 2018

for web-02

                   "ขอเชิญชวนผู้สนใจด้านนวัตกรรมอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ GISTDA เฟ้นหามาให้ท่านได้เรียนรู้และพบเห็นกันในงาน อีกทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งไทย และต่างประเทศที่มีชื่อเสียง และเวทีการแข่งขันการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีจากคนรุ่นใหม่ สู่การทำธุรกิจ แถมท้ายด้วยกิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัล ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างานฯ

Click เลย www.gistdainnovation2018.com

งานจัดขึ้นวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม นี้ เวลา 08:00 ถึง 15:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ที่มา : https://www.gistda.or.th/main/th/node/2696

 

Last Updated on Thursday, 23 August 2018 15:12

Free business joomla templates