You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
21 Space Brand Ambassador 2019 35
22 ขอเชิญโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศร่วมโครงการรับสื่อไอทีบอดร์ด KidBright 42
23 รับสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล (SUCCESS 2018) 40
24 ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 2 ค่าย 2 38
25 ขอเชิญร่วมสัมมนายกระดับมาตรฐานการทดสอบอาหารและสินค้าเกษตร 33
26 สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 23
27 ขอเชิญชวนร่วมเปิด "สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร" อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 47
28 "นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสู่โลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ" 82
29 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท่องเที่ยวเพิ่มพูน เกื้อกูลเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิต ด้วยเทคโนโลยีทางทะเล 69
30 กิจกรรมสัมมนา “Smart City and Urban Innovation : Future Trends of Global Cities” 78

Page 3 of 64

Free business joomla templates