You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
51 ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561 63
52 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน จัดกิจกรรม Night at the Museum 2017 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 61
53 โครงการประกวดวาดภาพกําแพงลานดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร” 55
54 จิสด้ามอบของขวัญปีใหม่ชวนคนไทย ไป SI ฟรี 51
55 งานมหกรรม EECi@SKP ศรีราชา (EECi Fair@SKP) 47
56 GISTDA ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 หรือ GEOINFOTECH 2018 และงานประชุมวิชาการ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 3548
57 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 53
58 เปิดฟ้า...ตามหาดาว ครั้งที่ 1 48
59 สวทช. ขอเชิญฟังสัมมนาพิเศษ ฟรี!!การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม 4.0 44
60 จิสด้าขอเชิญชมนิทรรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดศาสตร์พระราชาว่าด้วย “น้ำและดิน” สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ 47

Page 6 of 64

Free business joomla templates