You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
611 สวทช.สัมมนาเสริมสร้างธุรกิจใหม่ 169
612 เปิดค่ายแสงแห่งอนาคต 185
613 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา 64
614 วว. จัดอบรมหลักสูตรอาชีพและแปรรูปอาหาร 75
615 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556” รับวันเด็กแห่งชาติ 67
616 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร 72
617 ดันพัฒนาข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ลดปัญหาข้าวล้ม – เพิ่มผลผลิต 64
618 พิธีเปิดสถานีเรดาร์ชายฝั่ง "โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล" 74
619 พิธีเปิดสถานีเรดาร์ชายฝั่ง "โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล" 89
620 จิสด้าเปิดตัวอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 65

Page 62 of 64

Free business joomla templates