You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
91 อพวช. จับมือ สสวท. และ Museum of Science , Boston จัดสัมมนาฝึกทักษะ "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย" 65
92 โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทยประจําปี 2560 Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2017 76
93 โครงการอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ 36
94 สดร. เปิดฤดูกาลล่าทางช้างเผือกยามเช้า ต้นกุมภาพันธ์ถึงปลายเมษายน 37
95 ซินโครตรอน หนุนภาคเอกชน ผนึกกำลัง บ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป ยกระดับเวชสำอางไทยสู่ตลาดโลก 53
96 สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมสัมมนาฟรี 2 หลักสูตร 33
97 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ ...สมัครมาเป็นหมู่คณะ หรือมาในนามโรงเรียน (ไม่เกิน60 คน) กิจกรรมจัดครึ่งวัน ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 37
98 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA และ NSTDA ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเสนองานวิจัยไปทดลองในอวกาศ 40
99 กระทรวงวิทย์ฯ ยกเครื่องความร่วมมือสถาบันวิทย์จีน เน้นพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมสอดรับไทยแลนด์ 4.0 37
100 รอง ปกท.วท ร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย ) 37

Page 10 of 62

Free business joomla templates