You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
91 จิสด้า ชวนน้องๆ เยาวชนอายุ 8-15 ปี ประกวดภาพวาดในโครงการ "จิสด้ากับแรงบันดาลใจในอวกาศ" 9
92 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 10
93 ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand” 18
94 ชี้แจงเรื่อง ม. 44 กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 9
95 สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3”บ่มเพาะเยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คน จากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ 11
96 สนช. มอบ 7 รางวัลนวัตกรรม กระตุ้นผู้ประกอบการไทยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 10
97 ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 11
98 สุดยอดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ “บริษัท สารสนเทศชุมชน จำกัด” คว้ารางวัลเจ้าของไอเดียระดับประเทศ 16
99 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดกิจกรรม Startup Thailand Regional: Pitching Grand Challenge ริมหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 16
100 วว.จัดงาน TISTR and FRIENDS 2016 ปีที่ 3 ภายใต้ความมุ่งหวัง พัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ด้วย วทน. “นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล” 15

Page 10 of 60

Free business joomla templates